SERVICE

Hypotekslån


Vi på URMOSA Urmosa erbjuder oss att undersöka om det tänkta köpet kan genomföras. Du behöver bara skicka ett e-mail till ..info@urmosa.com asunto [attn: estudio viabilidad] (förstudie). Senare tar en ett finansinstitut/bank kontakt med dig och förklarar vilka dokument som behövs för att ansöka om att få ett lån. Naturligtvis garanterar vi, i alla lägen, att den information du ger oss är – och förblir – konfidentiell.

 

.

.Hypotekslån

 

.

 

.

Dokumentation vi behöver för att kunna undersöka om det tänkta köpet är genomförbart:

.
A) PERSONLIGA DOKUMENT    

B) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR PERSONER SOM ÄR ANSTÄLLDA    

C) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR SJÄLVSTÄNDIGA NÄRINGSUTÖVARE    

D) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR FÖRETAGARE    

E) DOKUMENT GÄLLANDE BOSTADEN    

F) ANDRA DOKUMENT    

 

.

Inredning


Vi på URMOSA hjälper gärna till med både inredning och utrustning av din nya bostad. Genom att anlita oss har du möjlighet att välja mellan olika stilar.

 

.

.Inredning

 

.

 

.

Spanskt NIE-nummer (skatteteknisk registrering)

För att erhålla ett NIE-nummer (när du befinner dig i Spanien) måste du ansöka om detta på närmaste expedition för utlänningsärenden – “Oficina de Extranjeros” – eller om ett sådant inte finns på platsen där du bor, på närmaste polisstation – ”Comisaría de policía”. När du gjort det, får du så småningom ett bevis på att du är registrerad, skattetekniskt sett. Beroende på när på året ansökan lämnas in kan detta ta från någon vecka till flera månader.

Eftersom varje utlänningsexpedition handhar alla ansökningar som lämnats in lokalt, kan både tiden du måste stå i kö för att lämna in din ansökan och tiden du måste vänta på att få ditt NIE-nummer variera från en expedition till ett annat – även om de ligger i samma stad.

Vi på URMOSA kan hjälpa dig med att få ett NIE-nummer.

 

.

.Spanskt NIE-nummer

 

.

 

.

Följ oss