BLOG


Vi på URMOSA Urmosa erbjuder oss att undersöka om det tänkta köpet kan genomföras. Du behöver bara skicka ett e-mail till ..info@urmosa.com asunto [attn: estudio viabilidad] (förstudie). Senare tar en ett finansinstitut/bank kontakt med dig och förklarar vilka dokument som behövs för att ansöka om att få ett lån. Naturligtvis garanterar vi, i alla lägen, att den information du ger oss är – och förblir – konfidentiell.

 

.

.Hypotekslån

 

.

 

.

Dokumentation vi behöver för att kunna undersöka om det tänkta köpet är genomförbart:

.
A) PERSONLIGA DOKUMENT    

B) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR PERSONER SOM ÄR ANSTÄLLDA    

C) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR SJÄLVSTÄNDIGA NÄRINGSUTÖVARE    

D) DOKUMENT GÄLLANDE INKOMSTER – FÖR FÖRETAGARE    

E) DOKUMENT GÄLLANDE BOSTADEN    

F) ANDRA DOKUMENT    

 

.

Följ oss